AIKIDO PRE DETI

(alebo: poďte s nami hľadať Aiki-Do ;-))

Za koľko:

Kurzovné pre rok 2019 (január-marec/apríl-jún):

(V prípade vymeškania 5 a viac tréningov počas uhradených troch mesiacov je možné v ďalšom trimestri uhradiť platbu za 2 mesiace, namiesto troch.
V prípade nových cvičencov sa prvý tréningový mesiac bude riešiť individuálne.)

plus členský poplatok do SSPA.

Platba v hotovosti alebo na účet:

Prosíme kurzovné a členské uhradiť na číslo účtu (možno v jednej platbe):

IBAN: SK0211110000001537614007
BIC/SWIFT: UNCRSKBX
VS: (každé dieťa dostane po vyplnení prihlášky a zaradení do databázy vlastné evidenčné číslo a VS, ktorý bude doručený rodičovi e-mailom)

Po úhrade bude vystavená faktúra na meno rodiča, s textom Organizovanie športového podujatia (počet mesiacov/rok), kde deň splatnosti a deň dodania sa budú rovnať dňu pripísania sumy na účet. Sme platcami DPH, takže ak by ste si faktúru chceli dať do nákladov, pošlite prosím fakturačné údaje na chimenci.sro@gmail.com Členské poplatky do SSPA sú uvádzané bez DPH, iba sa refakturujú.