AIKIDO PRE DETI

(alebo: poďte s nami hľadať Aiki-Do ;-))

Pravidlá správania sa v detskom Aikido klube

Účasť rodičov na cvičení

Účasť rodičov je vítaná. Rodičia sa môžu účastniť tréningov ako pasívne (sediac na lavičke), tak aktívne — zapoja sa s nami do cvičenia. Cvičiaci rodič (resp. dospelý sprievodca dieťaťa) za tréning neplatí, počíta sa však s jeho pomocou pri organizácii tréningu.

Oblečenie

Optimálne keiko-gi („kimono“) určené na judo alebo aikido.
Ak nie je k dispozícii, pre začiatok môže poslúžiť pevná látková (napr. i stará flanelová) košeľa.

Obuv

Všeobecná etika Aikido

 1. Pri vstupe i pri odchode z dojo sa patrí pokloniť smerom ku kamize, obrazu O'Senseia, prípadne smerom k čelu dojo. Ukloniť sa treba aj pri vstupe a odchode z tatami.
 2. Nevstupujte na tatami v obuvi. Mimo tatami používajte v dojo prezuvky.
 3. Choďte na keiko včas. Ak sa stane, že prídete neskôr, počkajte na okraji tatami, kým vám učiteľ nepovolí pripojiť sa k tréningu.
 4. Počas cvičenia neodchádzajte z tatami, ani z dojo bez vedomia a súhlasu učiteľa.
 5. Neseďte na tatami chrbtom ku kamize, k obrazu zaklatateľa. Taktiež sa nepatrí sedieť s vystretými nohami, ani sa opierať o stenu. Seďte v seiza, prípadne v tureckom sede - vždy však s vystretým chrbtom.
 6. Pred tréningom si dajte dole hodinky a všetky šperky či iné kovové predmety. 
 7. Na tatami nepatria ani nápoje, ani jedlo, žuvačky a pod.
 8. Rozprávajte čo najmenej, či už pri výklade učiteľa alebo pri samotnom cvičení. Vašu prípadnú konverzáciu by ste mali obmedziť na témy priamo súvisiace s AIKIDO.
 9. Ak máte problémy s precvičovaným pohybom, či technikou, nevykrikujte na učiteľa. Skúste techniku odpozorovať od ostatných, prípadne počkať na vhodnú chvíľu a potom poprosiť učiteľa o radu a pomoc.
 10. Príkazy učiteľa vykonajte ihneď - aby ste nezdržovali ostatných.
 11. Počas cvičenia sa vyvarujte hrubých spôsobov a hádok.
 12. Nezabúdajte: na keiko chodíte preto, aby ste sa niečo naučili a nie kvôli tomu, aby ste uspokojovali svoje ego.
 13. Správajte sa v rámci pravidiel slušného správania, nezabúdajte na ohľaduplnosť, slušnosť a opatrnosť.
 14. Na tatami sa neprezliekajte. Snažte sa, aby vaše gi bolo čisté, bez silných vôní, či zápachov.
 15. Udržujte nohy i ruky v čistote. Nechty na rukách i na nohách si udržujte čisté a ostrihané.